Moderatorn för ett smartare samtal

Jag är besatt av smarta samtal. Efter 15 års modererande vet jag att det är först när vi lyckas skapa smarta samtal som det också föds smarta lösningar.

Som ekonomijournalist med Handelsexamen kan jag givetvis bolla med alla tänkbara siffror. Men jag vet att det inte är siffrorna som skapar kommunikation på riktigt. Jag vet hur man går bortom de fullklottrade PPT-presentationerna. Jag har erfarenheten, kunskapen, nyfikenheten och fingertoppskänslan som behövs för att skapa ett unikt möte på scenen.

Smarta samtal - 
vi gör vad vi heter

I tider av alltför många osmarta samtal gör vi tvärtom - vi bjuder på nyanserade och konstruktiva samtal om stora och viktiga samhällsfrågor med ledare på hög nivå från näringsliv, politik, akademi och civilsamhälle.

2016 växlar vi upp verksamheten. Vi fortsätter med frukostsamtalen och startar podcast med intressanta makthavare: https://soundcloud.com/smarta-samtal-podcast

Vi erbjuder också Smarta samtal-konceptet till företagskonferenser och bolagsstämmor.

Mer information finns på smartasamtal.se Följ också det alltid pågående samtalet på Twitter @smartasamtal.

På gång 2016

Under 2016 kommer jag i huvudsak att jobba med Smarta samtal. Jag gör också ett fåtal moderatorjobb:

- 3-10 juli: Almedalen

- 11 juli: Catellas fastighetsseminarium i Båstad

- 5 september: ABB Tech Day 

- 3 oktober: Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv - tema jämställdhet

- 4-5 oktober: ICAs Group Leadership Forum

“Intresserad, inbjudande utan att ta för mycket plats. Balanserad.”
Michael Treschow, ordförande Unilever
“Mia är en påläst och professionell moderator. Hennes kunskaper om ekonomi och näringsliv gör att hon kan ställa de relevanta frågorna. Mia drar sig heller inte för att utmana - på ett intelligent sätt.”
Camilla Koebe, IVA